Přinášíme Vám rozhovor s jednatelem společnosti Jiřím Janošíkem pro portál PROPAMÁTKY.

Okna a vchodové dveře podstatně ovlivňují celkový výraz staveb. Platí to dnes a ještě větší význam mělo provedení oken a dveří v dřívějších dobách. O řemeslném uměnínašich předků jsme hovořili s Jiřím Janošíkem, jehož společnost se na tradiční výrobu specializuje.

Vaše společnost se specializuje na výrobu a dodávky špaletových oken do historických budov. Co vás vedlo k takovému podnikatelskému záměru?

Řekl bych, že se nejedná o podnikatelský záměr ve smyslu toho slova. Naše specializace je výsledkem vývoje v našem cítění a stále se zvyšujícího přesvědčení, že starost o památky má smysl. Chceme přece všichni, aby naše děti a děti našich vnuků měly možnost vnímat krásu, která tu byla zanechána. S těmito budovami se stýkáme denně a spousta z nich nemá jen svou funkční hodnotu, ale jsou i zdrojem potěšení pro naše oko a pro naši duši. A nás stále více těší, že k tomu našimi výrobky můžeme přispět.

Kdy jste se začali s výrobou špaletových oken zabývat?


Naše společnost JANOŠÍK OKNA DVEŘE byla založena před více než 20 lety. Nicméně tradice, na kterou navazujeme, sahá před letopočet 1926, kdy pradědeček František Janošík založil stolařskou živnost. Znám z vyprávění svého otce, ale i ze zachovaných dokladů, jak pracoval se dřevem a vyráběl okna můj děda a praděda. Dřevu opravdu rozuměli, znali jeho vlastnosti, věděli, co dřevo potřebuje a co potřebují výrobky ze dřeva. A také pracovali s láskou. Špaletové okno bylo vrcholem jejich řemeslného umění a my se snažíme na jejich umění navázat.

Myslíte, že se zájem o tyto výrobky nezastaví?


Naštěstí pro nás i pro naše architektonické dědictví úřady památkové péče stále pečlivěji dohlížejí na zachování špaletových oken do budov, kam patří, a to nejen kvůli památkovým úřadům, ale i kvůli duchu budov budou špaletová okna potřeba stále. Je pravda, že do moderních budov již taková okna nedodáváme. Je ale spousta lidí, kteří vidí smysl svého života v návratu k přírodě a začínají se opět stavět roubenky. A tam špaletové okno patří také.

Říkáte, že špaletová okna mají ducha. Jak je to ale s technickými vlastnostmi, které jsou také důležité?


Naši předkové sice neuměli počítat různé součinitele prostupu tepla a vzduchové neprůzvučnosti, jejich okna i tak díky zdvojené konstrukci a meziokennímu prostoru měla velmi dobré tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Symbióza poznatků starých truhlářských mistrů s nejmodernějšími technologiemi a materiály nám umožnila hranice posunout ještě dále a vyrábět špaletová okna nejen nejvyšší kvality, ale i dokonalých tepelně izolačních a zvukově izolačních vlastností, které jsou srovnatelné s vlastnostmi moderních eurooken a například ve zvukově izolační funkci je i předčí.

Vlastnosti a funkčnost jsou velmi důležité. Moderní vícebodové kování a používaná těsnění nenaruší žádným ze svých detailů vzhled okna navenek a ani v interiéru domu, téměř nepoznáte, zda jde o okno původní nebo nové. Věnujeme dnes mnoho úsilí tomu, abychom zachovali historický ráz okna a uživatelům zároveň nabídli komfort, na který jsou zvyklí. To se nám daří, nicméně se snažíme neusnout na vavřínech. V konstrukci špaletových oken stále probíhá vývoj, momentálně spolupracujeme s technickými kapacitami v oboru z Mendelovy univerzity v Brně. Touto spoluprací chceme dokázat jednak další posunutí vývoje vlastností směrem k zajištění lepších parametrů, ale také dokázat objektivní skutečnosti v různých odborných diskuzích k uspořádání špaletových oken a k významu jejich těsnění pro míru srážení vzdušné vlhkosti na sklech okna.

Je vidět, že svými výrobky a problematikou jejich zlepšování žijete. Proč si myslíte, že špaletová okna mají ducha?


To je poměrně jednoduchá věc. Pokud hodnotíte fasádu domu podle jejího celkového vyznění, někoho více a někoho méně zaujmou jednotlivé konstrukční detaily, ale téměř každý člověk se smyslem pro hodnoty pozná, jestli se majitel domu stará o dům tak, aby jeho historická hodnota zůstala zachována. Pokud do fasády historické budovy osadíte hliníkové, dřevohliníkové nebo plastové okno, pozná i naprostý laik, že to tam nepatří, že se tím ztratila hodnota a charakter budovy. I když osadíte krásné dřevěné eurookno s dřevěnou okapnicí, není to ono. Ještě více poznáte tento rozdíl v interiéru domu. Já říkám, že takovým necitlivým postupem jste vyhnali z domu jeho ducha. Byl jsem se nedávno podívat v místní hospodě, kde jsme dodávali eurookna. Hospodu jsem znal od mala, interiér té hospody působil domácky a útulně s příjemnou obsluhou. Vyměnili jsme tam okna, stará okna jsme nahradili nádhernými eurookny, osazení oken a jejich zednické zapravení se nám také velmi zdařilo. Při této mé první návštěvě po rekonstrukci jsem tam však něco postrádal. Vybavení bylo stejné, bylo tam čisto, útulno, obsluha milá a pozorná. Co se tu stalo? Zeptal jsem se majitelky, jak jsou spokojeni s novými okny, řekla mi, že nadmíru, že řemeslníci odvedli skvělou práci, že ta stará špaletová okna byla již v dezolátním stavu a že jsou rádi, že výměnu provedli. Hned jsem věděl, proč mi tam něco chybí. Měli jsme tohoto našeho zákazníka přesvědčit ke koupi špaletových oken. Duch hospody by se neodstěhoval.

další novinky