• rámy - pevná část okna osazená ve zdi, ve které je umístěno křídlo či pevné /neotvíravé/ zasklení.

 • křídla - otvíravá, sklopná či posuvná část oken a dveří. Nachází se v ní zasklení.

 • eurohranol - základní polotovar pro výrobu eurooken. Jedná se o vícevrstvý lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním řezu. Vykazují vysokou pevnost a tvarovou stálost.

 • stavební hloubka - tloušťka okenního rámu eurooken, špaletových oken nebo vchodových dveří v mm. Zpravidla platí, že standardní produkty s větší stavební hloubkou mají lepší tepelně-izolační vlastnosti. U dřevohliníkových oken se za stavební hloubku považujr tloušťka okenního rámu včetně hliníkového opláštění.

 • štulp - u dvoukřídlých oken, spojení dvou křídel.

 • sloupek - u dvoukřídlých oken, kde je mezi nimi sloupek.

 • součinitel prostupu tepla - technický parametr okna, vyjadřuje množství tepelné energie, které pronikne oknem či dveřmi. Jeho velikost je ovlivněna tepelnými vlastnostmi rámu a zasklení. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně-izolační vlastnosti.

 • zvukový útlum - významnou vlastností zejména pro objekty v blízkosti rušných křižovatek, železnic a letišť jsou dokonalé zvukově izolační vlastnosti oken. Zlepšení zvukově izolačních vlastností se dosahuje využitím různých typů skel.

 • fix – je označení pro neotvíravé okno. Sklo je osazeno přímo v rámu.

 • kování – jsou komponenty okna, pomocí kterých se okno otvírá a zavírá.

 • profil – je tvar křídla a rámu včetně všech doplňků v řezu. Může se lišit designem, stavební hloubkou a osazenými doplňky, například počtem těsnění nebo použitým hliníkovým opláštěním u dřevohliníkových oken.

 • zasklívací lišta - nachází se na vnitřní straně oken a dveří a zajišťuje upevnění izolačního zasklení do křídla nebo rámu.

 • tepelný most - místo, kde dochází ke zvýšenému uniku tepelné energie (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.). V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce. Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.

 • PUR panel - dřevěná masivní konstrukce vyplněná izolačním materiálem a přeplátovaná překližkou.