designblok 2020

Nejlepší okna nejsou vidět.
Neupoutávají pozornost.
Vyniká krása architektury.
Neruší výhledy.