• kalkulace - vyhotovení komplexní cenové nabídky na dodávku našich výrobků a služeb
 • odborná konzultace - naši odborní technici s Vámi vyberou nejvhodnější řešení pro Vaše okna a dveře
 • zaměření - zaměření oken a dveří technikem, který překontroluje rozměry a anuluje možná rizika spjatá s místem montáže
 • montáž - odborná montáž výrobků dle norem, nebo dle předem dohodnutých způsobů kotvení
 • doprava - doprava výrobků na místo montáže, nebo na jiné určené místo
 • demontáž - demontáž stávajících oken/dveří z otvorů, do kterých se budou montovat nové
 • likvidace odpadu - likvidace vzniklé suti a starých oken po demontáži
 • zednické zapravení - zednické zapravení špalet u nově namontovaných oken
 • montáž parapetů - montáž interiérových nebo exteriérových parapetů
 • montáž parotěsných pásek - parotěsné provedení připojovací spáry z interiéru, exteriéru nebo oboustranně
 • manipulační technika - zajištění manipulační techniky při montáži nadrozměrných výrobků nebo montáži do jinak nepřístupných otvorů
 • záruční a pozáruční servis - servisní zásahy během záruční doby a po ní poskytujeme na všechny naše výrobky​