České firmy, které se dlouhodobě věnují oblasti průmyslového designu společně založily Asociaci českého průmyslového designu. Asociace byla založena s cílem podpory a propagace designu, spolupráce se státními a vzdělávacími institucemi, ochrany duševního vlastnictví, spolupráce mezi jednotlivými členy a zvyšování obecného povědomí o designu u široké veřejnosti.

Asociace by měla dlouhodobě upevnit pozici ČR mezi evropskými průmyslovými výrobci a společně s orgány státní správy zlepšovat podmínky podnikatelům a podporovat oblast průmyslového designu jako jedné ze silných oblastí českého exportu. Mezi dlouhodobé cíle uskupení patří podpora a propagace českého průmyslového designu, spolupráce se státními institucemi, odbornými a vysokými školami, rozvoj kooperace mezi členy asociace a v neposlední řadě vzdělávací činnost směrem k široké veřejnosti. „Chceme dát jasně najevo, že český průmyslový design, společně s technologickými inovacemi, bude posouvat naši ekonomiku k vyspělému světu. Právě vysoká kreativita, výzkum a inovace budou definovat konkurenceschopnost naší země a budou hranici mezi vyspělým a rozvojovým světem. Chceme rozvíjet spolupráci se školami, státními institucemi a samozřejmě s co nejširším spektrem průmyslu. Chceme český průmyslový design rozvíjet, těžit z historie, a přitom se dívat dopředu,“ popsal Martin Wichterle, majitel firmy Bomma. Svoji činnost zahájila Asociace 31. 7. 2020 ustavující schůzí. Do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, byla Asociace zapsána 22. 9. 2020.

„Český design je důstojným reprezentantem naší země v globálním měřítku a má i velký potenciál do budoucna. Jsem rád, že vzniká nová platforma, která český průmyslový design podpoří, vyzdvihne jeho přidanou hodnotu a přispěje k rozvoji kreativních talentů,“ uvedl jednatel společnosti LASVIT, Aleš Stýblo.

Mezi první kroky patřilo zařazení Asociace českého průmyslového designu do Národní inovační platformy (NIP) v Kulturním a kreativním odvětví, jež bylo ustaveno MPO. V současnosti tvoří Asociaci významné firmy, zastupující široké spektrum českého průmyslu jako je ANV Knives, Bohematic, Bomma, Brokis, Egoé, Festka, G.Benedikt, Jánošík okna-dveře, Kovap, Lasvit, mmcité, M&T, Polstrin, Preciosa, Profil Media, Ravak, Rudolf Kampf, TON a USSPA. „S iniciativou založit Asociaci českého průmyslového designu jsme přišli v období jarního lockdownu. Uvědomili jsme si, že je nutné, aby náš obor, tedy design, měl pro stát a instituce reprezentativního zástupce, který bude pro obor pracovat. Oslovili jsme zakládající členy a začali pracovat. Na Designbloku jsme čerstvě vzniklou Asociaci představili ministru průmyslu a obchodu, panu Havlíčkovi, a tím zahájili i veřejnou prezentaci nově vzniklého uskupení. Před námi je spousta práce, ale český design uplatněný v českém průmyslu má tak silný potenciál, že věřím, že vynaložená energie přinese velké výsledky,“ doplnila Jana Zielinski, ředitelka Designbloku a iniciátorka vzniku Asociace českého průmyslového designu.

další novinky

2/2/2021

čirý design

O našem přístupu k designu v dolcevita 1/2021.

30/11/2020

katalog 2020-21

Nový katalog 2020-21 s novými realizacemi i rozšířenou nabídkou produktů.