Okno Pitoresk bylo zařazeno do sbírky současného designu Design 2000+. v Moravské galerii v Brně.

www.moravska-galerie.cz

další novinky