Zpracování osobních údajů zákazníků je nezbytnou součástí zpracování poptávky a plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností JANOŠÍK OKNA – DVEŘE s.r.o., IČ: 277 63 099, se sídlem č.p. 81, 756 12 Lačnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 51176 (dále jen společnost).

V souladu s Článkem 13 Obecného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobní údajů, společnost tímto poskytuje informace ohledně zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je JANOŠÍK Jiří s.r.o., IČ: 258 74 489, se sídlem Valašské Příkazy 26, 756 12 Valašské Příkazy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 23907, email: info@janosik.cz, tel: +420 571 423 080.

Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je nabízení produktů a služeb, zpracování poptávky, nabídky, plnění smlouvy, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkum trhu a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.  

Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, přepravních, montážních, právních a účetních služeb.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou jsou osobní údaje ukládány

Doba uložení Vašich osobních údajů vyprší na konci 10 kalendářního roku od obdržení osobních údajů, v případě realizace zakázky doba uložení osobních údajů vyprší na konci 10 kalendářního roku od předání díla.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv se obrátit na správce osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.