chata u rybníka

okna: Block & Noframe

architekt: Atelier 111

fotograf: BoysPlayNice