Používáme speciální parotěsné pásky se špičkovými parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jedná se o pásku, která nahrazuje zastaralou technologii montáže na polyuretanovou pěnu a pásky parotěsné a paropropustné. Páska má výborné parametry roztažnosti. Pracuje jako jediná na trhu od 5 mm až do 3 cm, a to s propustností hnaného deště 1000 pa a více. Zlepšuje se kvalita těsnosti připojovací spáry a zrychluje montáž.