Mezi primární funkce oken v pasivních domech patří zajištění minimálních tepelných ztrát a vysokých solárních zisků. Pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů. Toho dosáhnete kombinací dokonalé konstrukce okna se všemi ohledy na požadavky pasivních domů spolu s perfektně provedeným osazením rámu okna.

Sofistikovaný návrh rozložení a orientace oken v pasivním domě je základ. Dle odborníků tvoří 70-80 % objemu práce projektanta na pasivním domě. Stejně podstatný je i správný výběr typu oken, zasklení a vhodný způsobu osazení do daného pláště domu.

Návrh oken by proto nikdy neměl vycházet pouze z kreativního záměru projektanta. Musí navíc respektovat tepelně-izolační vlastnosti oken i jejich součinitel prostupu tepla slunečního záření. V pasivních domech okna vyrovnávají velkou část celkových energetických zrát.

orientace oken v pasivním domě

Rozložení a osazení oken v pasivních domech určuje jejich velikost, členění, otevíratelnost, možnosti stínění a orientace vůči světovým stranám. Lze říci, že okna na jih mají kladnou tepelnou bilanci, na západ a východ vyrovnanou, na sever zápornou. To znamená, že severně orientovaná okna mají výrazně větší tepelné ztráty, než tepelné zisky. Pasivní dům, by proto neměl mít okna na sever pokud možno žádná, pokud je to s ohledem na funkčnost možné. Naopak na jih by měl mít maximum prosklených ploch. Pro splnění standardů na oslunění postačuje poměr oken vůči podlahové ploše místnosti 1:6.

Velkoplošná jižní okna by měla být z praktického hlediska situována do obytných místností, kde zaručí pro jejich orientaci dostatek denního světla, umožní ty nejširší výhledy a propojí interiér s okolní krajinou.

první pasivní domy u nás

V roce 2006 dorazil trend pasivních domů i do české kotliny. Nebyla zde ale firma, která by okna a dveře pro tyto domy vyráběla. Protože jsme v myšlence pasivních domů viděli budoucnost, rozhodli jsme se ve společnosti JANOŠÍK OKNA-DVEŘE pro tento typ architektury vyvinout vhodné okno. S tím nám pomohl norský odborník na pasivní domy Mgr. art. Bjørn Kierulf. Ze spolupráce se zrodilo první okno v České republice vhodné pro pasivní domy v profilu 92 s trojsklem, která vyrábíme dodnes.

Společně s Bjørnem Kierulfem a Inštitútom pre energeticky pasívne domy na Slovensku jsme zrealizovali jedny z prvních pasivních domů ve střední Evropě. Bylo to v Kittsse v Rakousku a ve Stupavě na Slovensku.

Mezi primární funkce oken v pasivních domech patří zajištění minimálních tepelných ztrát a vysokých solárních zisků. Pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů. Toho dosáhnete kombinací dokonalé konstrukce okna se všemi ohledy na požadavky pasivních domů spolu s perfektně provedeným osazením rámu okna.

Sofistikovaný návrh rozložení a orientace oken v pasivním domě je základ. Dle odborníků tvoří 70-80 % objemu práce projektanta na pasivním domě. Stejně podstatný je i správný výběr typu oken, zasklení a vhodný způsobu osazení do daného pláště domu.

Návrh oken by proto nikdy neměl vycházet pouze z kreativního záměru projektanta. Musí navíc respektovat tepelně-izolační vlastnosti oken i jejich součinitel prostupu tepla slunečního záření. V pasivních domech okna vyrovnávají velkou část celkových energetických zrát.

 

 

 

 

orientace oken v pasivním domě

Rozložení a osazení oken v pasivních domech určuje jejich velikost, členění, otevíratelnost, možnosti stínění a orientace vůči světovým stranám. Lze říci, že okna na jih mají kladnou tepelnou bilanci, na západ a východ vyrovnanou, na sever zápornou. To znamená, že severně orientovaná okna mají výrazně větší tepelné ztráty, než tepelné zisky. Pasivní dům, by proto neměl mít okna na sever pokud možno žádná, pokud je to s ohledem na funkčnost možné. Naopak na jih by měl mít maximum prosklených ploch. Pro splnění standardů na oslunění postačuje poměr oken vůči podlahové ploše místnosti 1:6.

Velkoplošná jižní okna by měla být z praktického hlediska situována do obytných místností, kde zaručí pro jejich orientaci dostatek denního světla, umožní ty nejširší výhledy a propojí interiér s okolní krajinou.

první pasivní domy u nás

V roce 2006 dorazil trend pasivních domů i do české kotliny. Nebyla zde ale firma, která by okna a dveře pro tyto domy vyráběla. Protože jsme v myšlence pasivních domů viděli budoucnost, rozhodli jsme se ve společnosti JANOŠÍK OKNA-DVEŘE pro tento typ architektury vyvinout vhodné okno. S tím nám pomohl norský odborník na pasivní domy Mgr. art. Bjørn Kierulf. Ze spolupráce se zrodilo první okno v České republice vhodné pro pasivní domy v profilu 92 s trojsklem, která vyrábíme dodnes.

 

testování oken

Všechny pasivní domy osazené našimi dřevěnými okny, dřevohliníkovými okny, vchodovými dveřmi nebo posuvnými okny bez problému prošly „blower-door“ testem pro pasivní standard. Jedná se o detekční metodu pro zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu.

Podstatou zkoušky je provádění opakovaných měření průtoku vzduchu obálkou stavby při různých hodnotách tlakového rozdílu. Tlak je vyvolán výkonným ventilátorem a úniky jsou snímány termo-kamerami. 

další novinky