dům Skalka nad Váhom

okna: Rand & Noframe

architekt: Monmaratelier

fotograf: Matej Hakár