S nárůstem velkých prosklených ploch v moderních budovách přibývá stále častěji otázek, jak správně navrhnout zasklení oken, aby neohrozilo zdraví a životy a bylo odolné proti vloupaní a tepelným šokům.

 • zdraví a životy: nebezpečnostní sklo se roztříští na ostré střepy šavlovitých tvarů, které mohou velice snadno zapříčinit poranění osob, popřípadě poškodit okolní předměty
 • vloupání: bezpečnostní sklo je odolnější proti rozbití
 • tepelný šok: bezpečnostní sklo je odolné proti samovolnému prasknutí s nerovnomerného zahřívání

Bezpečné sklo (ESG, VSG) je takové sklo, které odolá účinkům normového zatížení a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti.

Typy skel:

 • float: sklo bez bezpečnostní odolnosti
 • bezpečnostní sklo VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo, popsané normou ČSN EN ISO 12543 a nesprávně se popisuje jako lepené, laminované nebo Connex
 • bezpečnostní sklo ESG: Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo, popsané normou ČSN EN 12150 a nesprávně se nazývá jako „kalené“.

 

 • float: Běžná plochá skla se snadněji rozbijí a oztříští se na ostré střepy šavlovitých tvarů, které mohou velice snadno zapříčinit poranění osob.
 • VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou tabulí skla a jedné polyvinylbutyralových fólií (dále PVB), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii a nerozletí se samovolně do okolí.
 • ESG: Jsou skla, která procházejí speciálním řízeným procesem ohřevu a ochlazení, čímž je vytvořeno permanentní povrchové tlakové napětí s cílem značně zvýšit odolnost vůči mechanickému a tepelnému namáhání a zároveň získat předepsané vlastnosti rozpadu. Díky vnitřnímu napětí vnesenému během procesu tepelného tvrzení dochází při rozbití skla ke vzniku velkého množství malých neostrých střepů o maximální velikosti 100 mm.

zajímavost:

 • základní plavené sklo float tl. 6 mm odolá pádu koule vážící 250g z výše 300 mm
 • tepelně tvrzené sklo tl. 6 mm odolá pádu koule vážící 250g z výše 3 m
 • tepelně tvrzené sklo tl. 8 mm odolá pádu koule vážící 500g z výše 2 .

normy v ČR

Jelikož v České republice neexistuje norma, která by specifikovala správné použití bezpečného skla. My víme, že je použití klasického skla v určitých propozcích a dispozicích je nedůsledné vůči možným poraněním a nepřijemnostem s rozbitím skla. Ve všech zemích na západ od nás se tato problematika řeší, čerpely jsme z norem Rakouských, Švýcarských a Německých a dalších v tomto ohledu důslednějších zemí.

 • všechna okna, která jsou pod úrovní 800mm od venkovní nebo vnitřní podlahy
 • všechny celoprosklené dveře
 • všechna okna s jednotnou plochou skla nad 3m2

naše doporučené skladby skel při trojskle (při dvoskle, bez prostředního skla):

 • venkovní ESG: bezpečnostní, odolnější vůči tepelným šokům, odnější proti rozbití i zlodějům
 • prostřední float extračirý: proti přehřívání mmeziskleního prostoru, z hlediska bezpečnostni není bezpečnostní sklo uprostřed potřeba
 • vnitřní VSG: bezpečnostní, odolnější proti rozbití, nerozsype se na ostré střepy (pokud by bylo ESG i v interiéru, při širších tabulí vzniká riziko zvlněného obrazu)

alternativní možnosti na úkor zvlnění obrazu:

 • ESG / extračiré / ESG - snížení hmotnosti
 • ESG / ESG / ESG - abnormální rozměry

maximální rozměry skla:

 • 6 000 x 3210 a s obdobným máme násobné zkušenosti
 • je možné dodat i 9ti metrové sklo, ale cena neúměrně velikosti roste, což je zapříčiněno i atypickou dopravou a manipulací

jak se velkoformátová skla montují

 • manipulační technika s hydraulickými přísavkami
 • vše nad 180kg a horší přistupnosti

prasknutí tepelným šokem

 • Sklo nepraská pouze v důsledku mechanického namáhání, ale i vlivem teplotních změn. V případě, že se na skle nacházejí dvě oblasti s vysokým rozdílem teploty, může dojít k prasknutí skla.
 • Co zyšuje riziko tepelného šoku:
  • částečné stínění: ať již přírodní vzrostlou zelení, která částečně zastíní okno nebo umělým zastíněním, které je stařeno do části okna, část je zahřívana a část zastíněna
  • umístění předmětů příliš blízko skla: pokud jsou předměty umístěmi v blízkosti skla (nejhůře tmavé předměty) začne se v tomto místě sklo nadměrně zahřívat
  • zdroje tepla či chladu umístěny v blízkosti skla

výměna prasklého skla není jen cena nového skla

 • výměna skla se může vyšplhat i nahodnotu 20x vyšší než je cena skla, připočítejte dopravu nadrozměrných skel, pracovníky, váš čas, manipulační techniku a v nejhorším případě zničenou zahradu od manipulační techniky